Инженерни предизвикателства

Охлаждане на електронни системи и апаратура


Ранният анализ и оптимизация с FloEFD, далеч още преди продукта да напусне „чертожната дъска“,  помага на компаниите да предоставят на своите кл иенти продукти с по-висока надежност, по-висока енергийна ефективност и по-добри характеристики. Решавайки инженерни предизвикателства като термични симулации на охлаждането на печатни платки (PCB thermal design), проектиране на радиатори, охлаждане на шкафове с апаратура, сървърни помещения чрез оптимизиране на въздушния поток или на охлаждането, дава възможност за ранен анализ за възможни недостатъци или грешки в концепцията на изделието.

 

Свали статията "Защо Flo.EFD на Mentor Graphics е правилното решение за симулация на охлаждането в електрониката". Кликни тук

Флуидни потоци в турбокомпресори и помпи


FloEFD дава възможност да се изследват и оптимизитрат сложни флуидни  потоци в турбокомпресори и помпи, взаимодействието на флуиди в детектори за дим, циклони, чисти помещения и всякакви устройства използващи въздух.

 

 

Симулация на многофазни потоци и процеси на смесване


Възможно е изследване и визуализиране на смесването на флуиди и газове за определяне на оптималното съотношение в широка гама от продукти като: перални, съдомиялни, батерии за кухнята и банята и дори горивни клетки.

 

 

Симулация на обтичане на летящи или движещи си обекти

 

Flo.EFD намира приложение при симулацията и намирането на най-добрата аеродинамична форма на движещи се обекти с цел за постигане на зададените скорости и снижаване на консумацията на гориво. 

 

 

 

 

„Предсказване“ на сили възникващи при взаимодействие с флуиди


Изследване на силите  възникващи  вследствие флуидния поток в клапани, аеродинамичните сили при обтичането на обект, деформациите и натоварването  вследствие топлинното разширение и др

 

 

Топлинни процеси


Визуализиране и изследване на температурните полета в и около всякакви уреди и системи, като например фурни, топлообменници, пробиващи глави. Flo.EFD дава възможност на инженерите да анализират по достъпен начин иначе сложни физични процеси като: топлопроводимост, топлинната конвекция, топлообмен между различни флуиди и много други.

Оптимизиране на въздушните течения в сгради офисни и сървърни помещения


Анализиране на въздушните течения  в и около сгради и помещения.  С помоща на възможностите на CFD може да се „предсказват“ 3D въздушни течения, топлообмена и разпространение на замърсения (заразения) въздух, както във вътрешна така и външна среда. Често термофлуидния анализ се използва за осигуряване на охлаждането на критични сървърни помещения, като тези на болници, банки, учреждения и.т.н.

 

Тук може да свалите информация за специализираното приложение FloVent. Кликнете тук.

 

Статия за успешно приложение на модула FloVENT можете да видите тук.

Climatisation_office

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение в авиационната и аерокосмическата техника