За FloEFD

FloEFD e софтуер за симулации на всякакъв вид флуидни потоци с помощта на числени методи  (Computational Fluid Dynamics).

За разлика от други програми насочени към тесни специалисти с дългогодишен опит в областта на механиката на флуидите FloEFD е предназначен и за инженер-конструктори. Като напълно интегрирано в най-популярните CAD пакети решение, FloEFD дава възможност симулациите да се извършват по време на самия процес на проектиране.

 

 

Области на приложение

FloEFD се използва успешно в много промишлени сектори като:

  • Машниностроене
  • Автомобилостроене
  • Авиационна техника
  • Корабостроене, яхтостроене
  • Медицинска техника

Основни предимства

  • Подобряване на характеристиките на разработвания от Вас продукт или система, неговата функционалност и надежност
  • Намаляване на броя на реалните прототипи и съкращаване на изпитанията чрез заместването им с виртуални симулации
  • Ограничаване на риска от допускане на конструктивни грешки
  • Спестяване на време и пари за разработка на нови изделия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребители по света

FloEFD се използва изключително успешно от голям брой компании по света с цел повишаване на качеството и ефективността на произвежданите от тях продукти и системи. Мнението на някои от тях можете да видите на официалната страница на Mentor Graphics, кликнете тук.

 

Официална продуктова брошура на FloEFD

 

Официалната брошура на FloEFD можете да свалите тук.

 

Статия на български език на тема "Термофлуидни анализи с FLoEFD" можете да свалите тук.