Какво представлява FloEFD

FloEFD e софтуер за симулации на всякакъв вид флуидни потоци с помощта на числени методи (Computational Fluid Dynamics).
FloEFD е пълнофункционален софтуерен пакет за симулация на всякакъв вид флуидни потоци с помощта на числени методи (Computational Fluid Dynamics). За разлика от други програми насочени към тесни специалисти с дългогодишен опит в областта на механиката на флуидите FloEFD е предназначен и за инженер-конструктори. Като напълно интегрирано в най-популярните CAD пакети решение, FloEFD дава възможност симулациите да се извършват по време на самия процес на проектиране.Характеристики и предимства

FloEFD е пълнофункционално софтуерно решение, с което се анализират тримерни флуидни потоци и топлообмен. Интуитивната работна среда на FloEFD го прави изключително лесен за усвояване и бърз за прилагане дори и от неспециалисти. Целта на разработчиците на FloEFD винаги и била да предоставят високите технологии за CFD анализ на по-широк кръг инженери.

 
За кого е предназначен FloEFD

FloEFD е разработен да служи за решаване на инженерни задания. Философията на FloEFD е изградена на принципа да бъде достъпен и за инженери неспециалисти в сферата на Механиката на Флуидите, които обаче се нуждаят от практически решения на проблеми свързани с преноса на флуиди и газове, както и термични феномени.